De voordelen van een motorloze afzuigkap

Een motorloze afzuigkap wordt vaak aangeschaft als deze op het centrale ventilatiesysteem van een woning of een appartement kan worden aangesloten en als er geen afvoer naar buiten is of mogelijk is te maken.Bij aansluiting van een afzuigkap op een mechanisch ventilatiesysteem wordt altijd geadviseerd een motorloze variant te gebruiken en geen model dat voorzien is van een motor.

De motorloze afzuigkap
Een motorloze afzuigkap is in prijs een stuk lager om aan te schaffen, en dat komt natuurlijk onder meer door het ontbreken van de motor. Het komt er eigenlijk op neer dat de motorloze afzuigkap een kap is met daarin een filter die middels een afvoerbuis op het ventilatiesysteem wordt aangesloten. Als het mechanische systeem in werking treedt dan zal de kooklucht en damp die is ontstaan door het systeem heen gaan en middels de afvoer in het centrale ventilatiesysteem uiteindelijk worden weggevoerd.

Motorloze modellen en modellen met externe motor
• Een ander soort afzuigkap waarbij er ook geen sprake is van een ingebouwde motor is de versie met een externe motor. Een afzuigkap met externe motor kan over een extra hoe afzuigcapaciteit beschikken. Een voorbeeld van een ruimte waar een exemplaar met een externe motor geplaatst kan worden is de zolder.
• Bij een motorloze variant kan de stand geregeld worden waarmee de kracht van het afzuigen ingesteld kan worden. Vaak zijn er drie standen te vinden voor de mechanische ventilatie waarbij de sterkte van de afzuigcapaciteit bepaald kan worden al naar gelang men wenselijk acht.
• Bij een motorloze afzuigkap zal er ook gelet moet worden op de reiniging van de filters. Betreft het een permanent filter dan kan deze in de meeste situaties gereinigd worden in een vaatwasser of met de hand. Andere vervangbare filters moeten regelmatig worden vervangen om zo de functionaliteit te kunnen waarborgen.
• Bij het kopen van een motorloos systeem is de consument veelal aangewezen op het functioneren van het ventilatiesysteem. Als deze onvoldoende krachtig is heeft het ook gevolgen voor de afzuigcapaciteit.